Podaljšanje licence za zdravilce

 

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva Bownovih terapevtov Slovenije,

 

v začetku junija 2024 Bownovim terapevtom potečejo prve licence, ki so bile na podlagi strokovnega mnenja Društva Bownovih terapevtov Slovenije (DBTS) podeljene s strani Ministrstva za zdravje.

 

Na Ministrstvu za zdravje smo pridobili informacijo o postopku podaljšanja licenc Bownovim terapevtom.

V skladu s 37. členom Zakona o zdravilstvu (ZZdrav) morajo zdravilci, ki imajo veljavno licenco Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),

dva meseca pred iztekom veljavnostiministrstvu poslati dopis s prošnjo za podaljšanje licence.

 

Prošnji morate priložiti:

  • mnenje strokovnega zdravilskega združenja, iz katerega izhaja, da je zdravilec strokovno usposobljen za izvajanje zdravilske metode,
  • katera izobraževanja in usposabljanja je opravil in kje so bila le-ta priglašena ter
  • zagotovilo, da je opravil vsa potrebna izobraževanja in je usposobljen za izvajanje zdravilske metode;
  • vsa dokazila o udeležbi na izobraževanjih in usposabljanjih (certifikate, potrdila o udeležbi, ipd.), ki so se jih udeležili v obdobju veljavnosti licence.

 

Da bo komisija za strokovna mnenja pri DBTS lahko pravočasno pripravila strokovna mnenja za podaljšanje licence, vas prosimo,

da najkasneje 90 dni pred iztekom veljavne licence po e-pošti:  drustvobts@gmail.com pošljete VLOGO ZA PRIDOBITEV MNENJA O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA PODALJŠANJE LICENCE ZA ZDRAVILCE.

ter priložite vsa dokazila o udeležbi na izobraževanjih in usposabljanjih (certifikate, potrdila o udeležbi, ipd.), ki ste se jih udeležili v obdobju veljavnosti licence.

 

Stroški obravnave: 

  • Obravnavo vloge se NE zaračuna prosilcu, ki je član in ima plačano članarino Društvu BTS zadnji dve leti.
  • V kolikor je prosilec aktivni član Društva BTS leto dni ali manj, je cena obravnave 40 €.
  • Za prosilce, ki niso člani Društva BTS je cena obravnave 100 €.

Vloga prosilca bo obravnavana po predložitvi dokazila o plačilu stroškov.
Ob  izdaji negativnega mnenja se plačilo za obravnavo vloge ne vrača. 

Prosilec plača stroške obravnave na račun Društva BTS:

Društvo Bownovih terapevtov Slovenije,

Babna Gora 17b, 1355 Polhov Gradec

TRR pri NKBM: IBAN SI56 0430 2000 3023 668.
NAMEN: Obravnava za pridobitev Mnenja za podaljšanje licence; ime in priimek
Sklic je  datum plačila

 

 

Bownove terapevte, ki jim licenca poteče v začetku junija 2024, prosimo, da vlogo za pridobitev strokovnega mnenja za podaljšanje licence z dokazili pošljete do najkasneje 1. marca 2024.

 

Skladno s 4. členom Pravilnika o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti Bownove terapije (v nadaljevanju pravilnik) mora izvajalec Bownove terapije

za pozitivno strokovno mnenje in za podaljšanje zdravilske licence v licenčnem obdobju (7 let) zbrati 70 licenčnih točk.

Točkovanje strokovnih izpopolnjevanj je določeno v 23. členu pravilnika Društva bownovih terapevtov Slovenije. 

Strokovna in splošna izobraževanja se vrednotijo po naslednjem pravilu:
1.      Seminarji, učne delavnice, tečaji, občni zbor se vrednotijo po časovnem obsegu trajanja v urah:
         Eno dnevna delavnica/tečaj (6ur ali več) = 6 licenčnih točK
         Vodja eno dnevne delavnice/tečaja (6ur ali več) = 12 licenčnih točk
         Krajša delavnica/tečaj (manj kot 6 ur) = 3 licenčne točke
         Vodja krajše delavnice/tečaja (manj kot 6 ur) = 6 licenčnih točK
         Tri dnevna delavnica/tečaj = 20 licenčnih točk
         Obnovitvena delavnica celotnega izobraževanja Bownove terapije = 30 točk
         Eno dnevni seminar s tujim predavateljem = 5 licenčnih točk
         Pasiven udeleženec na občnem zboru DBTS s strokovnim delom = 1 licenčna točka
         Aktivna udeležba na občnem zboru DBTS s strokovnim delom = 2 licenčni točki
2.      Kongres, več dnevni seminarji
         Pasivna udeležba na kongresu = 3 licenčne točke
         Aktivna udeležba na kongresu = 6 licenčnih točk
         Več dnevni seminar s tujim predavateljem = 15 licenčnih točk
         Mednarodni kongres, mednarodni simpozij, evropski kongres in evropski simpozij  = 6 točk
3.      Poljudni članki = 2 točki
4.      Strokovni članki v reviji in priročniku = 6 točk
5.      Recenzent strokovnega članka, priročnika = 3 točke
6.      Ostalo/drugo (30% za druge vsebine, ki se ne nanašajo na Bownovo terapijo).
 

Terapevtu, ki bo v obdobju sedmih letih zbral zadostno število licenčnih točk, se dodeli pozitivno mnenje za podaljšanje licence.

 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

 

Strokovna komisija društva BTS