Predstavitev društva

Društvo Bownovih terapevtov Slovenije je bilo ustanovljeno na pobudo gospe Jelke Slapar 8. maja 2004.

Prvi predsednik društva je bil gospod Herbert Medved. Takrat je društvo štelo dobrih 30 članov. Z leti je bilo v Sloveniji vse več bownovih terapevtov, ki so se pridružili društvu. Tako je leta 2012 s pomočjo članov društvo zaživelo v polni luči. Dobilo je tudi svojo spletno stran, kjer lahko do informacij dostopajo tako člani društva kot drugi obiskovalci. Večkrat letno so za člane društva organizirana tudi izobraževanja. Leta 2011 je Ministrstvo za zdravje izdalo zakon o podeljevanju licenc za opravljanje zdravilske dejavnosti (Zakon o zdravilstvu – ZZdrav). Društvo pri tem z Ministrstvom za zdravje aktivno sodeluje.

Društvo BTS je ustanovljeno z namenom:

 • povezati Bownove terapevte, ki terapijo izvajajo na področju Slovenije in jim nuditi strokovno podporo,
 • zagotoviti odgovorno in etično izvajanje Bownove terapije,
 • združiti Bownove terapevte, ki želijo sodelovati pri spremembah v naravnem zdravljenju v Sloveniji,
 • predstaviti in promovirati Bownovo terapijo javnosti,
 • preprečevanje širjenja neustreznih informacij o Bownovi terapiji,
 • sodelovanje s podobnimi društvi v tujini.

Cilji delovanja društva so:

 • spodbujati izmenjavo idej in kliničnih izkušenj med člani Društva BTS,
 • s svojim delom in odnosom uspešno integrirati Bownovo terapijo v vse vrste zdravljenja v Sloveniji,
 • podajati informacije o Bownovi terapiji članom in organizacijam zdravstvene stroke in zdravilstva,
 • dokumentirati in posredovati javnosti rezultate izvajanja Bownove terapije (izvajanje raziskav),
 • organizirati strokovna srečanja, predavanja, delavnice za vse člane Društva BTS,
 • organizirati ustrezna izobraževanja in usposabljanja, potrebna za podaljšanje licence v skladu z veljavno zakonodajo,
 • zaščititi uporabnike pred nestrokovnim in neetičnim izvajanjem Bownove terapije ter podati uporabnikom možnost, da svoje pritožbe glede neetičnega izvajanja Bownove terapije in/ali če jim je bila posredovana neustrezna informacija o Bownovi terapiji, naslovijo na Društvo BTS,
 • sodelovati z državnimi institucijami in njihovimi predstavniki pri uveljavljanju sprememb za področje Bownove terapije v skladu z veljavno zakonodajo.